BALTIC TIME
OSTROWO Szmaragdowa 84-105 Ostrowo, Polska Email: biuro@baltictime.pl Telefon:730 385 385
Social Media
Image Alt

Regulamin

Regulamin

BalticTime

Regulamin
§1. Rezerwacja i płatności.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub poprzez formularz rezerwacyjny) należy potwierdzić wpłacając na podane konto bankowe kwotę zadatku w wysokości 30% całego pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji (należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: biuro@baltictime.pl). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Na życzenie klienta wysyłamy potwierdzenie zaliczki oraz wystawiamy fakturę VAT za pobyt.

4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania) wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

5. Koszt wynajmu uzależniony jest od długości pobytu oraz sezonu (wysoki, średni, niski).

6. Koszt wynajmu obejmuje:
-zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku,
– jeden komplet pościeli oraz ręczników na osobę na cały pobyt (nie podlegają codziennej wymianie)
– media (prąd, woda),
– WIFI,
– parking na terenie obiektu

7. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

8. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką przy odbieraniu kluczy lub przelewem na wskazane konto, tak aby wpłacona kwota została zaksięgowana do dnia przyjazdu.

9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

§2. Zasady pobytu i zakwaterowania.

1. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub mailowo Baltic Time o planowanej godzinie dotarcia najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem.

3. W dniu zakwaterowania Wynajmujący zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane w wynajętym domku. Opłatę klimatyczną przyjmuje Administrator obiektu.

4. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne itd.).

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

6. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów. O chęci przedłużenia prosze poinformować administratora do godz. 12 dnia poprzedniego.

7. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Administratora obiektu lub osoby upoważnionej.

8. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób (6) korzystających z wynajmowanego domku właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

9. Wszelkie uwagi, usterki należy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 730385385 lub bezpośrednio u administratora obiektu.

10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu.

11. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.

13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby).

14. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu.

15. W związku z ponoszeniem przez rodziców lub opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

16. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

17. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00. Zabroniony jest nocleg osoby z zewnątrz bez zgody Właściciela.

18. Kaucja jest pobierana w dniu przyjazdu w formie gotówki w wysokości 400zł i zwraca w momencie zdawania kluczy w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości co do stanu zdawanego domku oraz jest wyposażenia co do stanu i ilości. W przypadku zniszczeń lub braków w wyposażeniu przy wymeldowaniu, Właściciel ma prawo zachować kaucję w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej następujących produktów lub kosztów przywrócenia domku do stanu pierwotnego.

§3. Wyposażenie domku.

Każdy domek wyposażony jest w następujące przedmioty:

– 6 kompletów sztućców (na 6 osób)
– 6 szt. szklanek, 6szt. kieliszków,
– zastawa stołowa dla 6 osób,
– garnki 2 szt.
– patelnia 1 szt.
– deska do krojenia 1 szt.
– kołdra 4 szt.+ poduszki 4 szt.
– stół ogrodowy 1szt. + krzesła 4 szt.
– czajnik elektryczny 1 szt.
– płyta indukcyjna 1 szt.
– lodówka 1 szt.
– telewizor 1 szt. + pilot 1 szt.